Home > Books > Espanol >

Beliefs and Practices of the Church of the Brethren - Creole (Kwayans Ak Pratik Legliz Fre)
Beliefs and Practices of the Church of the Brethren - Creole (Kwayans Ak Pratik Legliz Fre)


 
Internet Price: $13.99
Author: Galen Hackman


Availability: Usually Ships in 24 Hours
Product Code: 9780871789990
Qty:

Description
 
Nouvo piblikasyon liv sa a bay nesans ak yon dokiman an espanyol ak kreyol Ayisyen ki kominike byen kle kwayans ak pratik Fre yo. Liv sa a pa selman prezante kwayans ak pratik, men tou, li envite etidyan yo, nan konteks kominote pa yo, pou reflechi nan yon fason pi pwofon sou konsep ki te pi pre ak konsep ke Fre yo te plis renmen depi plis pase 300 ane.

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review

Browse for more products in the same category as this item:

Books > Espanol
Books > Heritage > History